Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacje ogólne

Czcionka:

Głównym celem ECRS „STAJNIA” jest inicjowanie i doskonalenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, w tym alkoholu i przemocy w Ełku poprzez m.in. pomoc i współdziałanie z podmiotami ECRS, partycypację, aktywizację, wsparcie kooperacji usług społecznych i formowanie nowej przestrzeni społecznej na rzecz mieszkańców Ełku.

Działania:

 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
  podczas działań realizowanych w ECRS „STAJNIA” oraz  przedsięwzięć organizowanych w ramach inicjatyw lokalnych i innych działań;
 2. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ełku dla rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie;
 3. Prowadzenie Poradni Rodzinnej;
 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez udostępnianie pomieszczeń
  Podmiotom ECRS na działania powiązane z Programem Profilaktyki;
 5. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych;
 6. Reintegracja społeczna i zawodowa osób i rodzin znajdujących się w Kryzysie oraz w sytuacji ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym
  i rodzinnym;
 7. Rozwój oferty w kierunku samodzielności i samowystarczalności ECRS „STAJNIA”.

 

W ECRS „STAJNIA” realizowane są w szczególności następujące zadania:

 1. Zapewnienie całodobowego wsparcia osobom/rodzinom w Kryzysie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej dotyczącej przemocy w rodzinie w tym uzależnień;
 2. Poradnictwo specjalistyczne skierowane do osób/rodzin w Kryzysie;
 3. Udostępnianie pomieszczeń Podmiotom ECRS, z jednoczesnym zobowiązaniem do prowadzenia działań związanych z Programem Profilaktyki;
 4. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób, rodzin w Kryzysie;
 5. Organizacja działań na rzecz aktywnej integracji osób i rodzin w Kryzysie;
 6. Profilaktyka uzależnień poprzez edukację i organizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez m.in.: organizowanie czasu wolnego, dzieci, młodzieży, seniorów, osób dorosłych, rozwijanie zainteresowań, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, kształtowanie prospołecznych postaw;
 7. Przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób rodzin w Kryzysie  w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie oraz ich aktywizacja nakierowana na działania zmierzające do poprawy jakości życia;

 

Regulamin organizacyjny ECRS

DANE KONTAKTOWE:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Piłsudskiego 8 

19-300 Ełk

Tel. 87 732 67 18 - sekretariat

Tel.  87 732 64 49 - biuro podawcze

Fax. 87 732 64 49

e-mail: sekretariat@mops.elk.pl

Godziny otwarcia:

8:00 - 16:00  poniedziałek

7:00 - 15:00  wtorek - piątek

Klub Seniora "Senior+"

ul. Piłsudskiego 10

19-300 Ełk

tel. 87 732 64 96

e-mail: klubseniora@mops.elk.pl

Administratorem strony http://www.mopselk.naszops.pl  jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku z siedzibą: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 19 – 300 Ełk, tel. 87 732 67 18, adres e-mail sekretariat@mops.elk.pl
Pełną informację dotyczącą RODO uzyskacie Państwo na stronie  http://elk-mops.bip-wm.pl/public/

Kalendarium

Październik 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1