Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zaproszenie do skladania ofert w celu wyboru wykonawcy: Psycholog na potrzeby pracy z dziećmi i rodziną, Pedagog / logopeda, Terapeuta / socjoterapeuta, Zajęcia rozwojowe

Utworzono dnia 09.04.2019
Czcionka:

OPS.271.9.2019

Zamawiający: Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Ełku, ul. Piłsudskiego 8,19-300 Ełk,

zaprasza do złożenia ofert na zadanie pod nazwą: 

W związku z potrzebą wyłonienia Wykonawców/specjalistów do realizacji projektu, w celu ustalenia diagnozy i ścieżki rozwoju uczestników projektu na potrzeby organizacji spotkań/szkoleń/zajęć w ramach projektu: Wsparcie Ełckich Rodzin – projekt ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Działanie 11.2,  Poddziałanie 11.2.5, zwracam się do Państwa z prośbą o złożenie ofert.

Grupa I - Psycholog na potrzeby pracy z dziećmi i rodziną;

Grupa II - Pedagog / logopeda;

Grupa III - Terapeuta / socjoterapeuta;

Grupa IV - Osoby prowadzące zajęcia rozwojowe;

Podstawa prawna:

Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (z późniejszymi zmianami).

Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Składanie ofert upływa dnia: 17.04.2019r., do godz. 10.00 (pok. nr 9 sekretariat)

Otwarcie ofert: odbędzie się w siedzibie Zamawiającego tj. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Piłsudskiego 8, 19-300 Ełk, pok. nr 1 (parter budynku), w dniu 17.04.2019r., o godz. 10.15.

Pliki (dokumenty) do pobrania:

Rozeznanie rynku - Wybór Wykonawcy wraz z załącznikami.

Wynik postępowania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

DANE KONTAKTOWE:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Piłsudskiego 8 

19-300 Ełk

Tel. 87 732 67 18 - sekretariat

Tel.  87 732 64 49 - biuro podawcze

Fax. 87 732 64 49

e-mail: sekretariat@mops.elk.pl

Godziny otwarcia:

8:00 - 16:00  poniedziałek

7:00 - 15:00  wtorek - piątek

Środowiskowy Dom Samopomocy Lawendowy Zakątek

ul. Kościuszki 28B 

19-300 Ełk

Tel. 87 732 67 55 - kierownik

Tel. 87 732 67 54 - biuro

Tel./fax. 87 732 67 52 - biuro

e-mail: l.krylowicz@mops.elk.pl

Godziny otwarcia:

7:00 - 15:30 poniedziałek - piątek

Klub Seniora "Senior+"

ul. Piłsudskiego 10

19-300 Ełk

tel. 87 732 64 96

e-mail: klubseniora@mops.elk.pl

Administratorem strony http://www.mopselk.naszops.pl  jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku z siedzibą: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 19 – 300 Ełk, tel. 87 732 67 18, adres e-mail sekretariat@mops.elk.pl
Pełną informację dotyczącą RODO uzyskacie Państwo na stronie  http://elk-mops.bip-wm.pl/public/

Kalendarium

Październik 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3