Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt "Pomoc Sąsiedzka"

Czcionka:

Projekt „POMOC SĄSIEDZKA”

 

Projekt „Pomoc Sąsiedzka” realizowany przez  Stowarzyszenie Razem Łatwiej z siedzibą
w Ełku we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ełku.

Projekt jest dofinansowany ze środków samorządu Miasta Ełku.

Okres realizacji 01.07.2017 r. – 31.12.2017 r.

Całkowita wartość projektu to 15 000 zł.

Celem głównym projektu jest zapewnienie osobom samotnym, niesamodzielnym, niepełnosprawnym, w podeszłym wieku bez względu na płeć, wsparcia i pomocy
w podstawowych czynnościach dnia codziennego ułatwiających pozostanie
w dotychczasowym miejscu zamieszkania poprzez organizację usług opiekuńczych dla 16 osób w ramach pomocy sąsiedzkiej w Ełku.  

Cele szczegółowe:

 • Promowanie pozytywnych postaw społecznych propagujących działania na rzecz seniorów.  
 • Poprawa bezpieczeństwa osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych.
 • Zmniejszenie izolacji, poprawa jakości życia osób starszych, niesamodzielnych, niepełnosprawnych.
 • Wzmocnienie więzi społecznych.
 • Poprawa kontaktów w środowisku lokalnym, możliwość nawiązania przyjaźni.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa.
 • Podtrzymanie lub zwiększenie aktywności i samodzielności
 • Oddalenie w czasie konieczności korzystania z płatnych usług opiekuńczych
  i całodobowych form opieki.
 • Możliwość pozostawienia osób starszych w dotychczasowym przyjaznym środowisku własnego mieszkania w otoczeniu przyjaznych osób.

Zakres usług sąsiedzkich:

Usługi sąsiedzkie obejmują pomoc i wsparcie osoby starszej, samotnej, niesamodzielnej
w podstawowych czynnościach dnia codziennego, m.in. takich jak:

 • bezpośrednia pomoc w miejscu zamieszkania związana z praniem, porządkowaniem, wspólna lektura;
 • realizacja działań pomocowych poza domem osób starszych takich jak: wizyta
  u lekarza, poczta, sprawy urzędowe, spacery, odwiedziny w szpitalu, pomoc przy robieniu zakupów;
 • informowanie najbliższych lub odpowiednich służb o pilnych potrzebach czy pogorszeniu się stanu zdrowia.

Usługi sąsiedzkie będą (zakres, czas trwania) dostosowane do indywidualnych potrzeb osób wspieranych. Usługi będą świadczone dla jednej osoby nie rzadziej niż raz w tygodniu zarówno
w dzień jak i w nocy. Usługi sąsiedzkie będą realizowane poza godzinami pracy opiekunek MOPS, jeśli osoba korzysta z tego rodzaju usług. Usługi sąsiedzkie będą świadczone w czasie dostosowanym do indywidualnych potrzeb osób wspieranych m.in. w godzinach rannych, popołudniowych, wieczornych, nocnych, w dniach ustawowo wolnych oraz święta. Szczegółowy zakres i wymiar świadczonych usług będzie zaakceptowany przez osoby wspierane.

Kryteria przyznawania usług sąsiedzkich:

 • w pierwszej kolejności pomoc przyznawana będzie osobom, których kryterium dochodowe (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)  nie przekracza 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • w uzasadnionych przypadkach dochód może być wyższy niż 300%;
 • w pierwszej kolejności  pomoc przyznawana będzie osobom, które nie korzystają
  z pomocy usług opiekuńczych MOPS Ełk lub świadczonych w ograniczonym zakresie;
 • pomoc może być realizowana jedynie za obopólna zgodą: osoby otrzymującej jak
  i świadczącej pomoc w ramach usług sąsiedzkich;
 • przyznawanie pomocy nie wymaga zgody administracyjnej MOPS Ełk;
 • osoba otrzymująca pomoc nie ponosi żadnych kosztów z tego tytułu;
 • niedozwolone jest realizowanie pomocy sąsiedzkiej wobec osób, na które pobierane
  są świadczenia pielęgnacyjne;
 • wybór osób, którym będzie przyznane wsparcie będzie konsultowany z pracownikami MOPS w Ełku.

 

Kryteria wyboru osób świadczących usługi sąsiedzkie:

 • pomoc świadczona jest przez osobę mieszkającą w najbliższym sąsiedztwie osoby wspieranej;
 • osoba świadcząca usługę sąsiedzką musi być osobą zaufaną, utrzymującą kontakt,
  na co dzień z osobą wspieraną;
 • wskazane, by osoba świadcząca pomoc nie była spokrewniona z osobą korzystającą
  z pomocy;
 • wymagana jest odpowiedzialność, równowaga i posiadanie możliwości świadczenia usług sąsiedzkich wobec osób starszych, samotnych, niesamodzielnych;
 • wybór osób, które będą świadczyć usługi, będzie konsultowany z pracownikami MOPS
  w Ełku,
 • dopuszcza się możliwość świadczenia  usługi przez jedną osobę /opiekuna dla więcej niż jedne osoby objętej wsparciem.

Osoby zainteresowane świadczeniem usługi opiekuńczej w ramach realizowanego projektu zapraszamy do składania CV do siedziby MOPS Ełk.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie winne złożyć deklarację udziału (dotyczy osoby objętej pomocą). Deklaracja w załączniku.

Szczegóły udzielają pracownicy MOPS Ełk, ul. Piłsudskiego 8, tel. 87 732 67 18, razemlatwiej.elk@wp.pl

Osoby do kontaktu: Pani Marzena Ławska oraz Pani Beata Nowakowska.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Deklaracja "Pomoc Sąsiedzka"

Utworzono dnia 24.07.2017, 09:48

DANE KONTAKTOWE:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Piłsudskiego 8 

19-300 Ełk

Tel. 87 732 67 18 - sekretariat

Tel.  87 732 64 49 - biuro podawcze

Fax. 87 732 64 49

e-mail: sekretariat@mops.elk.pl

Godziny otwarcia:

8:00 - 16:00  poniedziałek

7:00 - 15:00  wtorek - piątek

Środowiskowy Dom Samopomocy 

ul. Kościuszki 28B 

19-300 Ełk

Tel. 87 732 67 55 - kierownik

Tel. 87 732 67 54 - biuro

Tel./fax. 87 732 67 52 - biuro

e-mail: l.krylowicz@mops.elk.pl

facebook

Godziny otwarcia:

7:00 - 15:30 poniedziałek - piątek

Klub Seniora "Senior+"

ul. Piłsudskiego 10

19-300 Ełk

tel. 87 732 64 96

e-mail: m.marszalek@mops.elk.pl

Administratorem strony http://www.mopselk.naszops.pl  jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku z siedzibą: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 19 – 300 Ełk, tel. 87 732 67 18, adres e-mail sekretariat@mops.elk.pl
Pełną informację dotyczącą RODO uzyskacie Państwo na stronie  http://elk-mops.bip-wm.pl/public/

Kalendarium

Listopad 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2