Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacje ogólne

Czcionka:

Pierwszy kontakt

W sytuacji przemocy każda osoba może i powinna liczyć na specjalistyczną pomoc i interwencję.
W tym miejscu prezentujemy instytucje „pierwszego kontaktu”, które mogą Tobie pomóc - wspierając Cię w wychodzeniu z przemocy.

Ø      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. J. Piłsudskiego 8, Ełk, tel. 87 732 67 22

Ø      Komenda Powiatowa  Policji ul. Chopina 10, Ełk , tel. 997; 87 621 82 00; 87 621 82 12

Ø      Punkt Konsultacyjny dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie. ul. Piłsudskiego 8. piętro I, pok. nr 6, tel. 87 732 67 22

Sprawy związane z przemocą w rodzinie, można również zgłaszać bezpośrednio do powołanego
w Ełku  Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zgłoszenia przyjmuje przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego - Beata Ratkiewicz, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku ul. Piłsudskiego 8, tel. 87 732 67 22 lub pod adresem e-mail: zi@mops.elk.pl

 


Przemoc jest przestępstwem i nic nie usprawiedliwia jej stosowania

Nikt nie ma prawa krzywdzić drugiego człowieka

 

 

Przemoc w rodzinie – to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się działania lub zaniechania osoby najbliższej, wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, zmuszające Cię do zachowań wbrew Twej woli, w szczególności narażające Cię na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające Twoja godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na Twoim zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.

Zgodnie z art. 207§1 Kodeksu karnego, przemoc w rodzinie jest przestępstwem.

 

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie:

 

Przemoc fizyczna to każde zachowanie, którego celem jest zadanie bólu fizycznego, uszkodzenie ciała, pogorszenie zdrowia lub pozbawianie życia osoby pokrzywdzonej przemocą (np. bicie, popychanie, policzkowanie, popychanie, ciągnięcie za włosy, wykręcanie rąk, kopanie, duszenie, zadawanie ran, pozbawianie jedzenia, picia, snu, zmuszanie do zażywania alkoholu).

 

Przemoc seksualna to każde zachowanie mające na celu zmuszenie osoby pokrzywdzonej przemocą do podjęcia współżycia lub zachowań seksualnych bądź zdeprecjonowanie jej seksualności
(np. gwałcenie, zmuszanie do uprawiania nieakceptowanych form współżycia, zmuszanie
do współżycia z innymi osobami, obmacywanie, wyśmiewanie preferencji seksualnych).

 

Przemoc psychiczna to każde zachowanie, którego celem jest zmniejszenie poczucia własnej wartości, wzbudzenie w osobie doświadczającej przemocy strachu oraz pozbawianie jej poczucia bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem (np. ciągłe krytykowanie, grożenie, upokarzanie, poniżanie, wyzywanie, wmawianie choroby psychicznej, grożenie odebraniem dzieci, izolowanie
od rodziny i przyjaciół, wrogie nastawianie dzieci, zabranianie wychodzenia z domu, stałe kontrolowanie).

 

Przemoc ekonomiczna to każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne uzależnienie osoby doświadczającej przemocy od sprawcy (np. zabieranie wynagrodzenia, zakazywanie wykonywania pracy zawodowej, niszczenie rzeczy osobistych, odmawianie pieniędzy na bieżące potrzeby, kontrolowanie wydatków, ukrywanie informacji o stanie finansów rodziny).

 

Pamiętaj!

Jeśli chociażby raz w rodzinie pojawiły się zachowania przemocowe

wobec Ciebie lub wobec dzieci – zareaguj, nie pozwól, by się one

powtórzyły

 

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

„Niebieska Linia” 801-12-00-02

 

 

 

Jeżeli doznajesz przemocy i mieszkasz w Ełku:

Ø      Zgłoś się do pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Ełku
(Ełk ul. J. Piłsudskiego 8), który może skierować Cię do odpowiedniej instytucji udzielającej pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Ø      Zgłoś się do Punktu Konsultacyjnego dla Osób Doświadczających Przemoc w Rodzinie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku, ul. Piłsudskiego 8, piętro I, pokój nr 6, gdzie uzyskasz poradę i pomoc w sytuacji kryzysowej.

Ø      Poinformuj o fakcie znęcania się nad Tobą i Twoją rodziną Policję lub w Prokuraturę. - Jeżeli doznajesz przemocy i wzywasz Policję, poproś policjanta o wypełnienie formularza „Niebieska Karta - A”.

Ø      Jeśli działania interwencyjne podejmuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poproś pracownika socjalnego o sporządzenie formularza „Niebieska Karta - A”.

Ø      Jeśli doświadczasz przemocy możesz poprosić o wypełnienie formularza „Niebieska Karta - A” (poza działaniami interwencyjnymi) również pracownika jednostki pomocy społecznej, Policji, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty lub służby zdrowia.

Ø      Jeśli sprawca Cię pobił lub, gdy zostały pobite Twoje dzieci, zgłoś się do lekarza i poproś o zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie lub skontaktuj się z lekarzem sądowym w celu uzyskania obdukcji.

Ø      Jeśli sprawca przemocy nadużywa alkoholu zgłoś ten fakt miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub zwróć się po pomoc do instytucji, które profesjonalnie zajmują się leczeniem uzależnienia.

 

Pamiętaj!

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich –

to przestępstwo, ścigane przepisami Kodeksu Karnego. Jeśli Ty lub ktoś

z Twojej rodziny doznaje przemocy ze strony osoby najbliższej,
nie wstydź się prosić o pomoc.

Prawo stoi po Twojej stronie.

 

 

DANE KONTAKTOWE:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Piłsudskiego 8 

19-300 Ełk

Tel. 87 732 67 18 - sekretariat

Tel.  87 732 64 49 - biuro podawcze

Fax. 87 732 64 49

e-mail: sekretariat@mops.elk.pl

Godziny otwarcia:

8:00 - 16:00  poniedziałek

7:00 - 15:00  wtorek - piątek

Klub Seniora "Senior+"

ul. Piłsudskiego 10

19-300 Ełk

tel. 87 732 64 96

e-mail: klubseniora@mops.elk.pl

Administratorem strony http://www.mopselk.naszops.pl  jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku z siedzibą: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 19 – 300 Ełk, tel. 87 732 67 18, adres e-mail sekretariat@mops.elk.pl
Pełną informację dotyczącą RODO uzyskacie Państwo na stronie  http://elk-mops.bip-wm.pl/public/

Kalendarium

Październik 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1