Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny w mieście Ełku

Skład Zespołu:

1. Aneta Ruszczyk - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku

2. Teresa Stankiewicz – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku

3. Dorota Siedlecka - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku

4. Irena Podlecka - Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Ełku

5. Agnieszka Kotowska - przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ełku

6. Małgorzata Pikus – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Ełku

7. Beata Marchel - przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Ełku

8. Agata Jonik - przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Ełku

9. Agata Kulikowska de Nałęcz - przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Ełku

10. Piotr Maluga – przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej ws.  rodziny i nieletnich Sądu

Rejonowego w Ełku

11. Wiesława Bierko – przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej ws. karnych Sądu Rejonowego w Ełku

12. Bożena Szelągowska  - Prezes Zarządu Spółki Pro - Medica w Ełku Sp. z o. o.

13. Edyta Jędrzejczak – pielęgniarka środowiskowa – rodzinna, Indywidualna Praktyka Pielęgniarska w Ełku

14. Joanna Kierwiak - Staszek - przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno -

Pedagogicznej w Ełku

15. Maria Ścierańska – przedstawiciel Ełckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Problemami

Psychicznymi i Zagrożonych Marginalizacją „Ostoja”

16. Beata Nowakowska – przedstawiciel stowarzyszenia „Razem Łatwiej”

17. Arleta Gutowska  - przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

18. Beata Ratkiewicz - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku

 

Zarządzenie nr 1478.2018 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 2 maja 2018 r.

Zarządzenie nr 403.2020 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 15 stycznia 2020 r.

   Zarządzenie nr 493.2020 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 6 maja 2020 r.

Zarządzenie nr 633.2020 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 25 listopada 2020 r.

Zarządzenie nr 903.2021 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 18 sierpnia  2021 r.

ZAŁĄCZNIKI:

 

Obsługa osób niesłyszących - tłumacz Tłumacz migowy

DANE KONTAKTOWE:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Piłsudskiego 8 

19-300 Ełk

Tel. 87 732 67 18 - sekretariat

Tel.  87 732 64 49 - biuro podawcze

Fax. 87 732 64 49

e-mail: sekretariat@mops.elk.pl

Identyfikator ePUAP: mops-elk

Godziny otwarcia:

8:00 - 16:00  poniedziałek

7:00 - 15:00  wtorek - piątek

Administratorem strony http://www.mopselk.naszops.pl  jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku z siedzibą: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 19 – 300 Ełk, tel. 87 732 67 18, adres e-mail sekretariat@mops.elk.pl

Pełną informację dotyczącą RODO uzyskacie Państwo na stronie  https://mops.bip.elk.pl

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.