Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Sekcja Usług Opiekuńczych i Pomocy Instytucjonalnej

Czcionka:

Sekcja Usług Opiekuńczych i Pomocy Instytucjonalnej

Kierownik: mgr Małgorzata Andrukiewicz

E-mail: m.andrukiewicz@mops.elk.pl   

 1. Sekcją kieruje kierownik, który odpowiada za organizację pracy Sekcji, prowadzenie spraw merytorycznych, koordynację pracy oraz sprawuje nadzór i kontrolę nad pracą Sekcji.
 2. Kierownik podejmuje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta.
 3. Kierownik koordynuje działalność Sekcji z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy funkcjonującymi w Ośrodku.
 4. Do podstawowych zadań Sekcji Usług Opiekuńczych i Pomocy Instytucjonalnej  należy w
  szczególności:
  1. udział w opracowywaniu planu potrzeb gminy w zakresie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  2. organizowanie i świadczenie osobom, o których mowa w pkt 1) usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, zgodnie ze stwierdzona potrzebą, obowiązującymi przepisami prawa oraz przy uwzględnieniu oczekiwań osób obejmowanych tą forma pomocy w
   zakresie:
   • pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb bytowych
   • podstawowej opieki higienicznej i pielęgnacyjnej,
   • utrzymania kontaktów z otoczeniem, w miarę posiadanych możliwości.
  3. prowadzenie teczek osobowych osób objętych pomocą, kart pracy opiekunek oraz innej dokumentacji, w zależności od aktualnej potrzeby,
  4. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i gromadzenie dokumentacji w toku postępowań w sprawach o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawach dotyczących kierowania do domów pomocy społecznej,
  5. praca socjalna na rzecz  poprawy funkcjonowania osób w środowisku społecznym,
   w szczególności  osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn  wymagają pomocy innych osób,
  6. współpraca z domami pomocy społecznej w zakresie zapewnienia całodobowej opieki osobom tego wymagającym,
  7. sporządzanie wniosków do sądu w sprawach przyjęć osób do domu pomocy społecznej bez ich zgody,

8)   nadzór i kontrola prawidłowości i adekwatności świadczonych usług,

9)   udział w sporządzaniu oceny zasobów pomocy społecznej gminy,

 1. udział w planowaniu, analizie i kontroli realizacji budżetu Ośrodka,
 2. ścisła współpraca z innymi komórkami i samodzielnymi stanowiskami pracy funkcjonującymi w Ośrodku,
 3. sporządzanie okresowej sprawozdawczości dot. zakresu działania Sekcji,
 4. wnioskowanie w sprawie alternatywnych form opieki nad osobami wymagającymi pomocy osób drugich,
 5.  realizacja zadania w formie mieszkania chronionego,
 6. podejmowanie innych działań wynikających z przepisów prawa, zgodnie z aktualnymi potrzebami,
 7. przyjmowanie skarg i wniosków dot. pracy Sekcji.

DANE KONTAKTOWE:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Piłsudskiego 8 

19-300 Ełk

Tel. 87 732 67 18 - sekretariat

Tel.  87 732 64 49 - biuro podawcze

Fax. 87 732 64 49

e-mail: sekretariat@mops.elk.pl

Godziny otwarcia:

8:00 - 16:00  poniedziałek

7:00 - 15:00  wtorek - piątek

Klub Seniora "Senior+"

ul. Piłsudskiego 10

19-300 Ełk

tel. 87 732 64 96

e-mail: klubseniora@mops.elk.pl

Administratorem strony http://www.mopselk.naszops.pl  jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku z siedzibą: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 19 – 300 Ełk, tel. 87 732 67 18, adres e-mail sekretariat@mops.elk.pl
Pełną informację dotyczącą RODO uzyskacie Państwo na stronie  http://elk-mops.bip-wm.pl/public/

Kalendarium

Październik 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1