Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacje o jednostce

Czcionka:

GMINA MIASTO EŁK

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4

19-300 Ełk

NIP 848-182-54-38

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 819-300 Ełk

 

Tel.: 87 732 67 18 - sekretariat

 

Tel. 87 732 64 49 - biuro podawcze

 

Fax.: 87 732 67 18

 

E-mail: sekretariat@mops.elk.pl

www: http://www.mopselk.naszops.pl

BIP: http://elk-mops.bip-wm.pl

 

NIP 848-135-35-31

 

REGON 790154145

 

Numer rachunku bankowego

94 1020 4724 0000 3802 0038 9197   

 

 

DNI I  GODZINY PRACY

poniedziałek 

 

od godz. 8.00 do 16.00

 

wtorek, środa, czwartek, piątek

od godz. 7.00 do 15.00

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku  realizuje na terenie Gminy – Miasta Ełk zadania statutowe, wynikające z ustawy o pomocy społecznej, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy, innych aktów prawa. 

Przedmiotem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ośrodek prowadzi na terenie miasta Ełku sprawy pomocy społecznej w zakresie zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy i własnych
o charakterze obowiązkowym.

Działania realizowane przez  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku ul. Piłsudskiego 8:

 • przyznawanie i wypłacanie świadczeń,
 • pomoc materialna i rzeczowa,
 • praca socjalna,
 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
 • prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
 • wsparcie i pomoc osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, osobom
  z zaburzeniami psychicznymi,
 • prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi,
 • prowadzenie stołówki,
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami problemami społecznymi, w tym przemocy w rodzinie,
 • wspieranie rodzin z problemami i trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi,
  m.in. w postaci asystentów rodziny,
 • integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie.

 

MOPS współpracuje z organizacjami pozarządowymi, fundacjami i Kościołami w zakresie realizacji szeroko rozumianych zadań z zakresu pomocy społecznej, opracowuje i realizuje programy i projekty, których celem jest integracja społeczna różnych grup społecznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zapobieganie społecznej dezintegracji.

 

Sekcja finansowo-księgowa

Sekcja pracy socjalnej

Sekcja świadczeń środowiskowych

Sekcja usług opiekuńczych i pomocy instytucjonalnej

 

 

DANE KONTAKTOWE:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Piłsudskiego 8 

19-300 Ełk

Tel. 87 732 67 18 - sekretariat

Tel.  87 732 64 49 - biuro podawcze

Fax. 87 732 64 49

e-mail: sekretariat@mops.elk.pl

Godziny otwarcia:

8:00 - 16:00  poniedziałek

7:00 - 15:00  wtorek - piątek

Klub Seniora "Senior+"

ul. Piłsudskiego 10

19-300 Ełk

tel. 87 732 64 96

e-mail: klubseniora@mops.elk.pl

Administratorem strony http://www.mopselk.naszops.pl  jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku z siedzibą: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 19 – 300 Ełk, tel. 87 732 67 18, adres e-mail sekretariat@mops.elk.pl
Pełną informację dotyczącą RODO uzyskacie Państwo na stronie  http://elk-mops.bip-wm.pl/public/

Kalendarium

Październik 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1