Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wsparcie rodziny "Za życiem"

Czcionka:

Wsparcie rodziny w związku z realizacją ustawy „ Za życiem”

  

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku realizuje zadania związane
z wejściem w życie ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1860/1

 

 

Oprócz jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł  (wypłatą świadczenia zajmuje się Wydział Świadczeń Urzedu Miasta w Ełku ul. Piłsudskiego 6) ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i ich rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do:

1) świadczeń opieki zdrowotnej;

2) instrumentów polityki na rzecz rodziny.

 

Wsparcie jest realizowane przez asystentów rodziny poprzez zapewnienie dostępu
do informacji  w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży,
a w szczególności rodziny i kobiety w których przyjdzie lub przyszło na świat dziecko
u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu, kobiety których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych, kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka
z powodu, poronienia, urodzenia dziecka martwego, urodzenia dziecka niezdolnego do życia, urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

 

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu.

 

Kobiety posiadające dokument potwierdzający ciążę, ich rodziny i rodziny z dzieckiem posiadające zaświadczenie stwierdzające przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, ciężkie
i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu uprawnieni są do poradnictwa,
w zakresie:

  • przezwyciężenia trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka,
  • wsparcia psychologicznego,
  • pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych,
  • dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.


Poradnictwo to jest koordynowane przez asystenta rodziny na wniosek osoby złożony
do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy kierownika ośrodka pomocy społecznej.


Koordynacja polega na:

  • opracowaniu wspólnie z osobami uprawnionymi katalogu możliwego do uzyskania wsparcia,
  • występowaniu przez asystenta rodziny w imieniu osób uprawnionych, na ich żądanie, do określonych podmiotów w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia.

 

Osobą odpowiedzialną za koordynowanie pomocy i działań wynikających z Ustawy
za życiem jest asystent rodziny.

 

Ze wsparcia asystenta rodziny można skorzystać w każdej sytuacji po  złożeniu pisemnego wniosku.

 

Jeżeli rodzina potrzebuje wsparcia asystenta rodziny, może udać się do siedziby MOPS
w Ełku przy ul. Piłsudskiego 8, gdzie asystent rodziny udzieli szczegółowych informacji
na temat zasad współpracy. 

 

Pliki do pobrania:

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Informator „Za życiem” – sprawdź, jakie uprawnienia przysługują ci w ramach Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Wzór zaświadczenia lekarskiego

Komunikat dotyczący wystawiania zaświadczeń na podstawie ustawy za życiem

 


Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadczen-rodzinnych/informator-za-zyciem/

 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Zdrowia

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/

 

ZAŁĄCZNIKI:

DANE KONTAKTOWE:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Piłsudskiego 8 

19-300 Ełk

Tel. 87 732 67 18 - sekretariat

Tel.  87 732 64 49 - biuro podawcze

Fax. 87 732 64 49

e-mail: sekretariat@mops.elk.pl

Godziny otwarcia:

8:00 - 16:00  poniedziałek

7:00 - 15:00  wtorek - piątek

Klub Seniora "Senior+"

ul. Piłsudskiego 10

19-300 Ełk

tel. 87 732 64 96

e-mail: klubseniora@mops.elk.pl

Administratorem strony http://www.mopselk.naszops.pl  jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku z siedzibą: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 19 – 300 Ełk, tel. 87 732 67 18, adres e-mail sekretariat@mops.elk.pl
Pełną informację dotyczącą RODO uzyskacie Państwo na stronie  http://elk-mops.bip-wm.pl/public/

Kalendarium

Październik 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1