Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacje ogólne

Czcionka:

Asystent rodziny

Zgodnie z  Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. jedną z form pomocy rodzinom jest przyznanie rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych asystenta rodziny.

Asystent rodziny mając na celu przede wszystkim wspieranie rodziny wychowujące dzieci, w prawidłowym wykonywaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, wspiera rodziny, których dziecko przebywa w pieczy zastępczej.

Praca asystenta rodziny ukierunkowana jest na zmianę niekorzystnej dla rodziny sytuacji, osiągnięcie przez nią pełnej samodzielności oraz niezależności życiowej, pomoc w codziennym funkcjonowaniu, działanie na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej lub podjęcie działań umożliwiających pozostawienie dziecka w rodzinie biologicznej.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem.

Na terenie miasta Ełku,  zadania z zakresu wspierania rodziny,  w formie pracy asystenta z rodziną realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.  

Od lipca 2013 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Ełku realizuje Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej  „Asystent rodziny”, w ramach którego dofinansowano ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zatrudnienie asystentów pracujących z rodzinami.

 

 

Wsparcie rodziny w związku z realizacją ustawy „ Za życiem”

 

Celem oddziaływań asystenta rodziny w ramach realizacji ustawy   z dnia 4 listopada 2016 r.  o wsparciu kobiet  w ciąży i rodziny „Za życiem” i programu „Za życiem” jest lepsze funkcjonowanie kobiet w ciąży, w szczególności ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych oraz rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem poprzez koordynację poradnictwa w zakresie pielęgnacji, opieki i wychowania dziecka z niepełnosprawnością oraz kwestii prawnych czy pomocy psychologicznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Do zadań asystenta należy realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r.  o wsparciu kobiet  w ciąży i rodziny „Za życiem” tj. poradnictwa w zakresie:

1) przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;

2) wsparcia psychologicznego;

3) pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych;

4) dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Osobą odpowiedzialną za koordynowanie pomocy i działań wynikających z Ustawy za życiem jest asystent rodziny.

 

Ze wsparcia asystenta rodziny można skorzystać w każdej sytuacji po  złożeniu pisemnego wniosku.

 

Jeżeli rodzina potrzebuje wsparcia asystenta rodziny, może udać się do siedziby MOPS w Ełku
przy ul. Piłsudskiego 8, gdzie asystent rodziny udzieli szczegółowych informacji na temat zasad współpracy. 

DANE KONTAKTOWE:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Piłsudskiego 8 

19-300 Ełk

Tel. 87 732 67 18 - sekretariat

Tel.  87 732 64 49 - biuro podawcze

Fax. 87 732 64 49

e-mail: sekretariat@mops.elk.pl

Godziny otwarcia:

8:00 - 16:00  poniedziałek

7:00 - 15:00  wtorek - piątek

Klub Seniora "Senior+"

ul. Piłsudskiego 10

19-300 Ełk

tel. 87 732 64 96

e-mail: klubseniora@mops.elk.pl

Administratorem strony http://www.mopselk.naszops.pl  jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku z siedzibą: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 19 – 300 Ełk, tel. 87 732 67 18, adres e-mail sekretariat@mops.elk.pl
Pełną informację dotyczącą RODO uzyskacie Państwo na stronie  http://elk-mops.bip-wm.pl/public/

Kalendarium

Październik 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1